மோட்டோரோலா மோட்டோ ஜி 8 விளம்பர வீடியோவில் வெளிவருகிறது – ஜிஎஸ்மரேனா.காம் செய்தி – ஜிஎஸ்மரேனா.காம்

மோட்டோரோலா மோட்டோ ஜி 8 விளம்பர வீடியோவில் வெளிவருகிறது – ஜிஎஸ்மரேனா.காம் செய்தி – ஜிஎஸ்மரேனா.காம்

Translating…

Towards the end of last month, Motorola released two Moto G8 variants with the G8 Plus and G8 Play and now it seems the middle version is around the corner.

Motorola Moto G8 pops up in promotional video

Thanks to a leaked promotional video posted by Evan Blass, we get our first look at the vanilla Moto G8 which looks quite similar to the G8 Play. Judging from the brief back shot, the Moto G8 will still carry a triple camera setup with a 48MP main shooter. The other two sensors are likely an ultrawide module and depth helper.

The front of the upcoming G8 will house a waterdrop notch design just like the other two G8 variants. We also see the phone will be offered in red, black and blue colors. Unfortunately, we don’t have any other specs at the moment so we’ll have to wait for more leaks in the meantime.

Source (private Twitter account) | Via (in Spanish)