செப்டம்பர் மாதத்தில் உள்நாட்டு பயணிகள் போக்குவரத்து 1.6% ஆக சரிந்தது: IATA – India Today

செப்டம்பர் மாதத்தில் உள்நாட்டு பயணிகள் போக்குவரத்து 1.6% ஆக சரிந்தது: IATA – India Today

Translating…

According to the International Air Transport Association (IATA), India’s domestic air passenger traffic growth rate slipped to 1.6 per cent in September from 4.5 per cent in August.

According to the IATA, India’s domestic air passenger volume was the lowest among the major aviation markets. (Representational Image)

Weak economic activity, along with subdued private consumption eased India’s year-on-year domestic air passenger traffic growth rate to 1.6 per cent in September from 4.5 per cent observed in August.

According to the International Air Transport Association (IATA), India’s domestic air passenger volume — measured in revenue passenger kilometres (RPKs) — was the lowest among the major aviation markets such as Australia, Brazil, China, Japan, Russia and the US.

In the period under consideration, India’s domestic passenger traffic growth was preceded by that of Japan at 10.1 per cent, China at 8.9 per cent, the US at 6 per cent, Russia at 3.2 per cent, Australia at 1.8 per cent and Brazil at 1.7 per cent.

The country’s domestic available passenger capacity — measured in available seat kilometres (ASKs) — contracted by (-) 0.4 per cent in September.

“Following a sustained period of double-digit year-on-year growth between 2015 and 2018, the pace has slowed significantly throughout 2019 amidst weaker economic activity, subdued private consumption and the Jet Airways bankruptcy which disrupted the market earlier this year,” IATA said in its global passenger traffic results for September 2019.