புதிய பயன்பாடு நுரையீரல் மாற்று நோயாளிகளுக்கு வீட்டிலிருந்து சரிபார்க்க உதவுகிறது – சிபிஎஸ் மியாமி

புதிய பயன்பாடு நுரையீரல் மாற்று நோயாளிகளுக்கு வீட்டிலிருந்து சரிபார்க்க உதவுகிறது – சிபிஎஸ் மியாமி

Translating…

CBS Miami

Loading…

Unsubscribe from CBS Miami?

Working…

Loading…

Loading…

Working…

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

59 views

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Loading…

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.

Loading…

Rating is available when the video has been rented.

This feature is not available right now. Please try again later.

Published on Dec 2, 2019

A new, innovative program is helping lung transplant patients do most of their monitoring after surgery from the comfort of their home right from their smart phones.

Loading…